Với mỗi bài kiểm tra pin, bạn sẽ thấy bốn số khác nhau, mỗi số phản ánh một loại hoạt động tiêu thụ pin khác nhau. Bài kiểm tra xoay quanh ba tác vụ cơ bản mà chúng tôi cảm thấy thường được thực hiện bởi người dùng điện thoại thông minh: thực hiện cuộc gọi,duyệt web và phát video.

Thử nghiệm đầu tiên làthử nghiệm thời gian đàm thoại, đo thời gian cần thiết để làm cạn kiệt pin bằng cách thực hiện các cuộc gọi thoại. Lưu ý rằng hầu hết các màn hình sẽ tự động tắt trong khi gọi, chúng tôi đã đảm bảo thiết lập tài khoản của mình cho việc này.Chúng tôi cũng đóng tất cả các ứng dụng có thể làm cạn kiệt pin.

Trong thử nghiệm phát lại video của chúng tôi, chúng tôi đo thời gian để một thiết bị chạy pin được sạc đầy xuống còn 10%, trong khi lặp lại một video có độ phân giải tiêu chuẩn. Chúng tôi dừng ở mức 10% vì hầu hết các thiết bị đều đóng trình phát video của họ tại thời điểm này. Màn hình lại được đặt thành 50% và tất cả các bộ đàm trên thiết bị đều bị tắt (Chế độ trên máy bay).