Bluetooth là một giao thức không dây để trao đổi dữ liệu trong khoảng cách ngắn từ các thiết bị di động và cố định, tạo ra các mạngkhu vực cá nhân.

Có hai thông số quan trọng của thiết bị Bluetooth – cấu hình lớp và lớp được hỗ trợ.

Với công nghệ Bluetooth, hiện nay người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở mức có thể chia sẻ dữ liệu cho nhau mà ngoài ra, trên thị trường đã có rất nhiều phụ kiện sử dụng công nghệ này để tạo ra 1 khu vực kếtnối cá nhân như: tai nghe, vòng tay hoặc thậm chí là đồng hồ,…