Tin nhắn:

Ngoài các cuộc gọi thoại thuần túy, tất cả các nhà mạng GSM cũng cung cấp dịch vụ nhắn tin và nhắn tin là dịch vụ cốt lõi kể từ khi bắt đầu điện thoại di động GSM. Tin nhắn di động có phạm vi từ SMS, thông qua EMS, đến IM và Email.

SMS: SMS hoặc Dịch vụ nhắn tin ngắn cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắnvăn bản cá nhân trực tiếp giữa các điện thoại di động hoặc đôi khi để gửi địachỉ email. Mỗi tin nhắn có thể dài tối đa 160 ký tự (khi sử dụng bộ ký tự mặc định) và có thể được gửi đến và từ người dùng của các mạng nhà điều hành khác nhau. Tất cả các điện thoại di động đều hỗ trợ SMS. Cải tiến này phản ánh việc sử dụng SMS phổ biến gần đây như một loại tin nhắn tức thời giống như bạn sẽ trò chuyện trên máy tính. Khi có thể, chúng tôi cố gắng tuyên bố rõ ràng rằng điện thoạidi động hỗ trợ chế độ xem tin nhắn nâng cao này.

MMS: Được viết tắt là MMS, Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện là dịch vụ lưu trữ và chuyển tiếp tin nhắn cho phép các thuê bao trao đổi các tập tin đa phương tiệndưới dạng tin nhắn.

MMS hỗ trợ truyền cácloại phương tiện khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc kết hợp cảbốn. Người khởi tạo có thể dễ dàng tạo Tin nhắn đa phương tiện, bằng cách chụp ảnhbằng camera điện thoại hoặc bằng cách sử dụng hình ảnh và âm thanh được lưu trước đó trong điện thoại (hoặc được tải xuống từ một trang web).Để gửi hoặc nhận MMS, người dùng phải có một điện thoại tương thích đang chạy qua mạng GPRS hoặc 3G. Hầu hết các điện thoại di động và mạng nhà điều hành hiện nay đều hỗ trợ MMS.

Kích thước tin nhắn tối đa (cùng với các tệp đính kèm) thường được giới hạn ở 300KB (MMS 1.2), nhưng gần đây, tiêu chuẩn MMS 1.3 đã cho phép kích thước tối đa 600KB. Tuy nhiên, các nhà mạng không dây có thể áp đặt các giới hạn kích thước của riêng họ. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ thử và nêu phiên bản MMS được hỗ trợ bởi các thiết bị cầm tay riêng lẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.