Một loạt các bài kiểm tra chất lượng âm thanh mà chúng tôi thực hiện đo lường mức độ thiết bị có thể tái tạo âm thanh tốt như thế nào, dựa trên cách tiếp cận khoa học thay vì ý kiến ​​chủ quan của chúng tôi. Hãy nhớ rằng các thử nghiệm này không tính đến bất kỳ tai nghe bán lẻ nào đi kèm với thiết bị. Chúng tôi sử dụng cùng một cặp tai nghe AKG khi chúng tôi kiểm tra đầu ra với tai nghe được gắn vào điện thoại đểthậm chí lên trường.

Để đo lường và nhận định chất lượng âm thanh của 1 thiết bị smartphone, chúng ta sẽ cần đến những tai nghe tốt. Đầu tiên, chất lượng âm thanh của 1 thiết bị smartphone sẽ phải thể hiện rõ rệt cũng như đầy đủ 3 âm tầng: Bass(trầm), Middle (giữa), Treble(cao).