Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel HC 800

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1997 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 143 x 60 x 23 mm (5.63 x 2.36 x 0.91 in) Khối Lượng 172 g...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel HC 1000

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1997 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 143 x 60 x 23 mm (5.63 x 2.36 x 0.91 in) Khối Lượng 172 g...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT View

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Max

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Club +

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 28 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 1.10 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Club

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 28 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 1.10 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Easy

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Easy HF

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 15 mm (5.24 x 2.13 x 0.59 in) Khối Lượng 145 g...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT COM

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 151 x 62 x 24 mm (5.94 x 2.44 x 0.94 in) Khối Lượng 230 g...

Stay connected

- Advertisement -

Bài Mới

Biến iPad thành chiếc máy tính Windows 10 với tính năng Windows Virtual Desktop

Apple luôn cho rằng iPad hoàn toàn có thể thay thế cho máy tính, tuy nhiên việc thao tác bằng ngón tay...

Tổng hợp lại cách dùng cũng như các công cụ tạo USB cài Windows

Sau một thời gian sử dụng Windows, chắc hẳn bạn rất muốn cài lại hệ điều hành của mình. Hiện tại có...

Lợi ích của việc khóa bàn phím laptop và cách thực hiện

Khóa bàn phím laptop có lợi ích gì? - Ngăn trường hợp trẻ nhỏ bấm phá bàn phím,...