Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel HC 800

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1997 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 143 x 60 x 23 mm (5.63 x 2.36 x 0.91 in) Khối Lượng 172 g...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel HC 1000

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1997 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 143 x 60 x 23 mm (5.63 x 2.36 x 0.91 in) Khối Lượng 172 g...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT View

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Max

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Club +

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 28 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 1.10 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Club

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 28 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 1.10 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Easy

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Easy HF

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 25 mm, 160 cc (5.24 x 2.13 x 0.98 in) Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 133 x 54 x 15 mm (5.24 x 2.13 x 0.59 in) Khối Lượng 145 g...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel OT COM

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 1998 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 151 x 62 x 24 mm (5.94 x 2.44 x 0.94 in) Khối Lượng 230 g...
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...