Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry Curve Touch CDMA

.tr-toggle { display:none; } Unofficial preliminary specifications Previously rumored as Malibu. Kết nối Công nghệ CDMA / EVDO 2G bands CDMA 800 / 1900 3G bands CDMA2000 1xEV-DO Tốc độ EV-DO Rev.A 3.1 Mbps GPRS No EDGE No Ra...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry A10

.tr-toggle { display:none; } Unofficial preliminary specifications Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   CDMA...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry Porsche Design P’9531

.tr-toggle { display:none; } Unofficial preliminary specifications Kết nối Công nghệ CDMA / EVDO 2G bands CDMA 800 / 1900 3G bands CDMA2000 1xEV-DO Tốc độ EV-DO Rev.A 3.1 Mbps GPRS No EDGE No Ra mắt Announced Not officially announced...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry Curve Touch

.tr-toggle { display:none; } Released as BlackBerry Curve 9380. Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry 6230

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 GPRS EDGE No Ra mắt Announced 2003, Q2 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 113 x 75 x 20 mm (4.45 x 2.95...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry 6720

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 GPRS EDGE No Ra mắt Announced 2003, Q2 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 121 x 77 x 18 mm (4.76 x 3.03 x 0.71...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry 7230

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 GPRS Yes EDGE No Ra mắt Announced 2003, Q3 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 113 x 74 x 20 mm (4.45 x 2.91...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry 7730

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 GPRS Yes EDGE No Ra mắt Announced 2004, Q1 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 121 x 77 x 18 mm (4.76 x 3.03...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry 7290

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS Yes EDGE No Ra mắt Announced 2004, Q4 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 113 x 74.5 x 22 mm (4.45...

Thông số cấu hình kỹ thuật BlackBerry 7100v

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS Yes EDGE No Ra mắt Announced 2004, Q4 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 114 x 56 x 20 mm (4.49...

Stay connected

- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Xiaomi Redmi Note 7

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel 1c (2019)

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 /...

Thông số cấu hình kỹ thuật alcatel 1x (2019)

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...