Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 3 XL

.tr-toggle { display:none; } Also known as Google Pixel XL3 Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 3

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   CDMA 800 /...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 2

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   CDMA 800 /...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 2 XL

.tr-toggle { display:none; } Also known as Google Pixel XL2 Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel XL

ALL VERSIONS GLOBAL USA/NA .tr-toggle { display:none; } Versions: Global, USA, North America Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900   HSDPA 800...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel

ALL VERSIONS GLOBAL USA/NA .tr-toggle { display:none; } Versions: Global, USA, North America Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel C

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ No cellular connectivity 2G bands N/A GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 2015, October Status Available. Released 2015, December Thân máy Kích Thước 242 x 179 x 7 mm (9.53 x 7.05...
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...