Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 3 XL

.tr-toggle { display:none; } Also known as Google Pixel XL3Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 3

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  CDMA 800 /...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 2

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  CDMA 800 /...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel 2 XL

.tr-toggle { display:none; } Also known as Google Pixel XL2Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel XL

ALL VERSIONS GLOBAL USA/NA .tr-toggle { display:none; } Versions: Global, USA, North AmericaKết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  HSDPA 800...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel

ALL VERSIONS GLOBAL USA/NA .tr-toggle { display:none; } Versions: Global, USA, North AmericaKết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 19003G bands HSDPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Google Pixel C

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ No cellular connectivity2G bands N/AGPRS NoEDGE NoRa mắt Announced 2015, OctoberStatus Available. Released 2015, DecemberThân máy Kích Thước 242 x 179 x 7 mm (9.53 x 7.05...

Stay connected

- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R15x

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo RX17 Neo

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo F9 (F9 Pro)

ALL VERSIONS F9 GLOBAL F9 INDIA F9 PRO .tr-toggle { display:none; } Versions: F9 (Global market); F9 (India); F9 Pro (India)Kết nối Công nghệ GSM / HSPA...