Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei T211

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 1900   GSM 900 / 1800 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 2008, Q3 Status Discontinued Thân máy Kích Thước - Khối Lượng - SIM Mini-SIM Màn hình Công nghệ CSTN, 65K colors Kích thước 1.5...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei T261L

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 1900   GSM 900 / 1800 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 2008, Q3 Status Discontinued Thân máy Kích Thước - Khối Lượng - SIM Mini-SIM Màn hình Công nghệ CSTN, 65K colors Kích thước 1.5...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei T208

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 1900   GSM 900 / 1800 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 2008 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 102 x 45 x 14 mm, 70 cc...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei T158

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 1900   GSM 900 / 1800 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 2008 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 103 x 45 x 13.5 mm, 60 cc...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei T156

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 GPRS No EDGE No Ra mắt Announced 2008 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 103.5 x 45 x 13.5 mm, 60 cc (4.07 x 1.77 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U1000

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Yes EDGE No Ra mắt Announced 2008, Q3 Status Discontinued Thân máy Kích Thước - Khối...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U1100

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Yes EDGE No Ra mắt Announced 2008 Status Discontinued Thân máy Kích Thước - Khối Lượng SIM Mini-SIM Màn...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U1310

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Yes EDGE Yes Ra mắt Announced 2008, Q2 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 108...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U3300

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Yes EDGE Yes Ra mắt Announced 2008, Q2 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 98...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U120

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Class 10 EDGE No Ra mắt Announced 2007, Q1 Status Discontinued Thân máy Kích...
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...