Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U121

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Class 10 EDGE No Ra mắt Announced 2007, Q2 Status Discontinued Thân máy Kích...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U9150

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 1900 Tốc độ HSPA 3.6/0.384 Mbps GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U7310

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 2100 Tốc độ HSPA 3.6/0.384 Mbps GPRS Class 10 EDGE Yes Ra mắt Announced 2008,...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei G6600 Passport

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2009, December. Released 2010, Q1 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 112.5 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U9130 Compass

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 1900 / 2100 Tốc độ HSPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U1250

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / UMTS 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands UMTS 2100 Tốc độ Yes, 384 kbps GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2009, February....

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U1270

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 2100 Tốc độ HSPA GPRS Yes EDGE Yes Ra mắt Announced 2009, September. Released 2009, December Status Discontinued Thân máy Kích...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U7510

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 2100 Tốc độ HSPA 3.6/0.384 Mbps GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2009, September....

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U8220

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 900 / 2100 Tốc độ HSPA 7.2/2 Mbps GPRS Class...

Thông số cấu hình kỹ thuật Huawei U8230

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 2100 Tốc độ HSPA GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2009, June....
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...