Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M1 Metal

.tr-toggle { display:none; } Also known as Meizu Blue Charm Metal Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu PRO 5 mini

.tr-toggle { display:none; } Unofficial preliminary specifications Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M3 Note

.tr-toggle { display:none; } Also known as Meizu Blue Charm Note3 Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu Pro 6

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M3

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M3s

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu MX6

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands ...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M3e

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands ...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M3 Max

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands ...

Thông số cấu hình kỹ thuật Meizu M5

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA...
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...