Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola MOTOACTV W450

.tr-toggle { display:none; } For T-MobileKết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008. Released 2008Status DiscontinuedThân máy Kích Thước 106 x 45.7 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola VE75

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2008, July. Released 2008Status DiscontinuedThân máy Kích Thước 112 x 51 x 20...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola ZN5

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 12EDGE Class 12Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, SeptemberStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 118 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1210

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2009, April. Released 2008, JulyStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 102 x 53.8 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1600

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, AugustStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 98.9 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1890

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 8003G bands EV-DO 800GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008, September. Released 2009, Q4Status DiscontinuedThân máy Kích...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1800

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008, June. Released 2009, MayStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 95.3 x 52.5...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A810

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, AugustStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 105 x 51 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola W388

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800  GSM 850 / 1900GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008, July. Released 2008, JulyStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 109 x 46...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola Z9

.tr-toggle { display:none; } AT&T exclusiveKết nối Công nghệ GSM / HSPA2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 19003G bands HSDPA 850 / 1900Tốc độ HSPA...

Stay connected

- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola EM25

.tr-toggle { display:none; } also known as EM325 for VodafoneKết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800  GSM 850 / 1900 -...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola PEBL VU20

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / HSPA2G bands GSM 900 / 1800 / 19003G bands HSDPA 900 / 2100Tốc...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola MOTOACTV W450

.tr-toggle { display:none; } For T-MobileKết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008. Released 2008Status DiscontinuedThân...