Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola MOTOACTV W450

.tr-toggle { display:none; } For T-Mobile Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 10 EDGE No Ra mắt Announced 2008. Released 2008 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 106 x 45.7 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola VE75

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2008, July. Released 2008 Status Discontinued Thân máy Kích Thước 112 x 51 x 20...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola ZN5

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 12 EDGE Class 12 Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, September Status Discontinued Thân máy Kích Thước 118 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1210

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2009, April. Released 2008, July Status Discontinued Thân máy Kích Thước 102 x 53.8 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1600

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, August Status Discontinued Thân máy Kích Thước 98.9 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1890

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800 3G bands EV-DO 800 GPRS Class 10 EDGE No Ra mắt Announced 2008, September. Released 2009, Q4 Status Discontinued Thân máy Kích...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1800

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800 GPRS Class 10 EDGE No Ra mắt Announced 2008, June. Released 2009, May Status Discontinued Thân máy Kích Thước 95.3 x 52.5...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A810

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 GPRS Class 10 EDGE Class 10 Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, August Status Discontinued Thân máy Kích Thước 105 x 51 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola W388

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800   GSM 850 / 1900 GPRS Class 10 EDGE No Ra mắt Announced 2008, July. Released 2008, July Status Discontinued Thân máy Kích Thước 109 x 46...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola Z9

.tr-toggle { display:none; } AT&T exclusive Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 1900 Tốc độ HSPA...
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...