Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola MOTOACTV W450

.tr-toggle { display:none; } For T-MobileKết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008. Released 2008Status DiscontinuedThân máy Kích Thước 106 x 45.7 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola VE75

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2008, July. Released 2008Status DiscontinuedThân máy Kích Thước 112 x 51 x 20...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola ZN5

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 12EDGE Class 12Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, SeptemberStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 118 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1210

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2009, April. Released 2008, JulyStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 102 x 53.8 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1600

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, AugustStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 98.9 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1890

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 8003G bands EV-DO 800GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008, September. Released 2009, Q4Status DiscontinuedThân máy Kích...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A1800

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008, June. Released 2009, MayStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 95.3 x 52.5...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola A810

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800 / 1900GPRS Class 10EDGE Class 10Ra mắt Announced 2008, June. Released 2008, AugustStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 105 x 51 x...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola W388

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM2G bands GSM 900 / 1800  GSM 850 / 1900GPRS Class 10EDGE NoRa mắt Announced 2008, July. Released 2008, JulyStatus DiscontinuedThân máy Kích Thước 109 x 46...

Thông số cấu hình kỹ thuật Motorola Z9

.tr-toggle { display:none; } AT&T exclusiveKết nối Công nghệ GSM / HSPA2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 19003G bands HSDPA 850 / 1900Tốc độ HSPA...

Stay connected

- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R15x

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo RX17 Neo

.tr-toggle { display:none; }Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo F9 (F9 Pro)

ALL VERSIONS F9 GLOBAL F9 INDIA F9 PRO .tr-toggle { display:none; } Versions: F9 (Global market); F9 (India); F9 Pro (India)Kết nối Công nghệ GSM / HSPA...