Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R821T FInd Muse

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 2100 Tốc...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R811 Real

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands TD-SCDMA Tốc độ HSPA GPRS Yes EDGE Yes Ra mắt Announced 2012, October. Released 2012,...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo T29

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 2100 Tốc độ HSPA Ra mắt Announced 2012, October. Released 2012,...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R817 Real

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 2100 Tốc...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R815T Clover

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 1900 / 2100 Tốc độ HSPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Find

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 1900 / 2100 Tốc độ HSPA Ra...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo U701 Ulike

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 2100 Tốc độ HSPA Ra mắt Announced 2012, June. Released 2012,...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A37

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A59

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo R9 Plus

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1...
- Advertisement -

Bài Mới

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4 Pro

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo Reno4

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM...

Thông số cấu hình kỹ thuật Oppo A72 5G

.tr-toggle { display:none; } Kết nối Công nghệ GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900...