CPU là một mạch điện tử có thể thực thi cácchương trình máy tính. Cả việc thu nhỏ và tiêu chuẩn hóa CPU đã tăng sự hiện diệncủa chúng vượt xa ứng dụng hạn chế của các máy tính chuyên dụng. Bộ vi xử lý hiệnđại xuất hiện trong mọi thứ, từ ô tô đến điện thoại di động.

Tốc độ xung nhịp là một trong những đặc điểm chính của CPU khi liên quan đến hiệu năng. Tốc độ đồng hồ là tốc độ cơ bản tính theo chu kỳ trên giây (tính bằng hertz, kilohertz, megahertz hoặc gigahertz) cho tần số của đồng hồ trong bất kỳ mạch đồng bộ nào. Một chu kỳ xung nhịp đơn (thường ngắn hơn một nano giây trong các bộ vi xử lý không nhúng hiện đại) chuyển đổi giữa số 0 logic và trạng thái logic. Nó cũng sẽ làm cho CPU sản xuất khoảng gấp đôi lượng nhiệt thải.

Tốc độ xung nhịp của bộ xử lý chỉ hữu ích trong việc cung cấp các so sánh giữa các chip máy tính trong cùng một họ và thế hệ bộ xử lý.

Điện thoại thông minh được trang bị chipset nhúng tiên tiến hơn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau tùy thuộc vào chương trình của họ.

Hiệu năng của CPU là cốt lõi của chipset rất quan trọng đối với trải nghiệm người dùng hàng ngày và hiệu suất tính toán chung của điện thoại thông minh. Mọi người có xu hướng sử dụng tốc độ xung nhịp của CPU chính để so sánh hiệu suất của các sản phẩm cuối cùng cạnh tranh. Nhưng như chúng tôi đã chỉ ra, tốc độ xung nhịp của bộ xử lý chỉ hữu ích trong việc cung cấp các so sánh hiệu năng giữa các chip máy tính trong cùng một họ và thế hệ bộ xử lý. Đối với tất cả các mục đích khác, tốt nhất là sử dụng điểm chuẩn phần mềm để xác định hiệu suất so sánh.