Trình duyệt là một phần mềm chop hép người dùng truy cập các trang web Internet.

Hầu hết các thiết bịsmartphone hiện tại đều được trang bị các trình duyệt có khả năng xem các trang web phổ biến (những trang dành cho trình duyệt máy tính để bàn).

Trình duyệt web trên điện thoại di động ngân sách có thể chỉ có thể xem các trang web được tạo đặc biệt cho thiết bị di động. Các thiết bị tiên tiến nhất hiện nay có trình duyệt web có hỗ trợ Flash đầy đủ cho phép chúng phát ngay cả video Flash được nhúng (chẳng hạn như video từ YouTube).