Điện thoại di động chạy trên cái gọi là chipset nhúng, được thiết kế để thực hiện một hoặc một vài chức năng chuyên dụng, thường có các ràng buộc tính toán thời gian thực. Chúng được nhúng như một phần của thiết bị hoàn chỉnh bao gồm cả phần cứng và phần cơ khí.

Các điện thoại thông minh phổ biến từng được trang bị chipset nhúng tiên tiến hơn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau tùy thuộc vào chương trình của chúng.

Do đó, hiệu suất CPU (Bộ xử lý trung tâm) của họ rất quan trọng đối với trải nghiệm người dùng hàng ngày và mọi người có xu hướng sử dụng tốc độ xung nhịp của CPU chính nằm trong trung tâm của chipset để so sánh hiệu suất của các sản phẩm cuối cùng cạnh tranh.

Như chúng tôi đã chỉ ra, tốc độ xung nhịp của bộ xử lý chỉ hữu ích trong việc cung cấp các so sánh hiệu năng giữa các chip máy tính trong cùng một họ và thế hệ bộ xử lý.

Ngoài ra, khi trò chơi di động ngày càng trở nên phổ biến, người dùng đã nhận thức rõ hơn về các loại chip GPU (Bộ xử lý đồ họa) khác nhau như một phần của chipset di động và đôi khi thậm chí xem xét hiệu suất của chúng khi đưa ra quyết định mua.