Hệ thống định vị toàn cầu được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nó sử dụng từ 24 đến 32 vệ tinh quỹ đạo trung bình Trái đất truyền tín hiệu visóng chính xác. Điều này cho phép máy thu GPS xác định vị trí, thời gian và vận tốc hiện tại của chúng. Các vệ tinh GPS được Không quân Hoa Kỳ duy trì.

GPS thường được dân thường sử dụng như một hệthống định vị. Trên mặt đất, bất kỳ máy thu GPS nào cũng chứa một máy tính”tam giác” vị trí của chính nó bằng cách lấy vòng bi từ ít nhất ba vệ tinh. Kết quả được cung cấp dưới dạng vị trí địa lý – kinh độ và vĩ độ – đối vớihầu hết các máy thu, trong độ chính xác từ 10 đến 100 mét. Các ứng dụng phần mềm sau đó có thể sử dụng các tọa độ đó để cung cấp các hướng dẫn lái xe hoặc đi bộ.