Bộ điều chỉnh đài FM tích hợp hiện được coi là một tính năng cơ bản. Nó cho phép người dùng nghe hầu hết các đài phát thanh FM được phát sóng trực tiếp. Hầu như tất cả các điện thoại có bộ thu sóng FM đều yêu cầu tai nghe có dây được kết nối với thiết bị vì nó được sử dụng làm ăng ten.

Hầu hết các bộ chỉnh đài FM có thể nhận thông tin cơ bản của đài phát thanh qua RDS. Việc sử dụng đài FM không can thiệp vào nhà mạng và nó miễn phí.