Điện thoại di động có thể cảnh báo bạn về các sự kiện như cuộc gọi đến hoặc tin nhắn đến theo một số cách. Hai phổ biến nhất là rung và đổ chuông.Mặc dù độ rung khá tự giải thích, các cảnh báo đổ chuông có thể có nhiều loại tùy thuộc vào điện thoại di động.Trước đây, điện thoại diđộng được sử dụng để chỉ cho phép các âm đơn âm được đặt thành cảnh báo đổ chuông. Với sự tiến bộ của công nghệ, nhạc chuông đa âm cũng được hỗ trợ.

Sau này khi điện thoại di động phát triển hơn nữa, họ bắt đầu sử dụng âm MP3 cho các mục đích cảnh báo khác nhau. Khi nhiều địnhdạng âm thanh (có lẽ là vượt trội) trở nên khả dụng (như AAC), chúng cũng đượcthêm vào hệ thống cảnh báo của điện thoại di động.

Gần đây, điện thoại di động thậm chí đã bắt đầu sử dụng các video clip ngắn làm cảnh báo cuộc gọi (không bị nhầm lẫn với các cuộcgọi video).