Thời gian chờ: Thời gian chờ là thời gian chính thức đượctrích dẫn lâu nhất mà một lần sạc pin sẽ kéo dài khi điện thoại được kết nốiliên tục với mạng GSM nhưng không được sử dụng.

Các nhà sản xuất đo thời gian nói chuyện trong các điều kiện được kiểm soát và số lượng trích dẫn hiếm khi đạt được trong các tình huống thực tế. Những con số này được sử dụng tốt nhất làm tài liệu tham khảo khi so sánh điện thoại từ cùng một nhà sản xuất vì phương pháp đo tuổi thọ pin có thể sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất.

Thông thường, bạn sẽ thấy trường thời gian chờ trong các trang thông số kỹ thuật của điện thoại mới trống vì các nhà sản xuất đôi khi không tiết lộ thông tin tại thông báo chínhthức.

Thời gian thoại: Thời gian nói chuyện là thời gian chính thức được trích dẫn lâu nhất mà một lần sạc pin sẽ kéo dài khi bạn liên tục nói chuyện điện thoại.

Thời gian nói chuyện phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mạng di động, chẳng hạn như khoảng cách đến tháp di động GSM gần nhất.

Các nhà sản xuất đo thời gian nói chuyện trong điều kiện được kiểm soát và số lượng trích dẫn hiếm khi đạt được trong các tình huống thực tế. Những con số này được sử dụng tốt nhất làm tài liệu tham khảo khi so sánh điện thoại từ cùng một nhà sản xuất vì phương pháp đo tuổi thọ pin có thể sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất.

Thời gian phát nhạc: Thời gian phát lại âm nhạc là thời gian chính thức được trích dẫn lâu nhất mà một lần sạc pin sẽ kéo dài khi bạn chỉ sử dụng điện thoại làm trình phát nhạc.

Thông thường những số đó chỉ có thể đạt được khi điện thoại được đặt ở chế độ máy bay (tức là tấtcả các bộ thu phát đều tắt) và tai nghe được sử dụng (trái ngược với loa). Những con số này được sử dụng tốt nhất làm tài liệu tham khảo khi so sánh điện thoại từ cùng một nhà sản xuất vì phương pháp đo tuổi thọ pin có thể sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất.